Regionale beleidsnotitie Kinderopvang 2017 excl. afwegingsoverzicht

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 25 juli 2017 heeft vastgesteld het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2017.

Dit beleidsplan gaat over toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2017 treedt in werking op 26 augustus 2017 . Per gelijke datum wordt het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016 ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.