Reglement automatische incasso 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 16 augustus 2016 heeft vastgesteld het Reglement automatische incasso 2016.

Dit reglement regelt de wijze waarop de gemeente omgaat met de automatische incasso.

Het Reglement automatische incasso 2016 treedt in werking op 15 oktober 2016. Per gelijke datum wordt het reglement automatische incasso, vastgesteld op 19 februari 2002 onder nummer 2002-85 ingetrokken.

De tekst van het reglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy van Loon van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 600.