Reglement van orde van de raad Reusel-De Mierden

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 20 september 2016 heeft vastgesteld de 1e wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden.

De 1e wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden treedt in werking op 5 november 2016 .

De tekst van dit Reglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. van Berkel van de afdeling Griffie, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 040.