Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden 2015

Dit item is verlopen op 05-11-2016.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 20 oktober 2015 heeft vastgesteld de Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Reusel-De Mierden 2015.

Het Reglement geeft op grond van artikel 16 Gemeentewet regels voor de vergaderingen en voor andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden.

Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden treedt in werking op 31 oktober 2015. Per gelijke datum wordt  het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Reusel-De Mierden 2010 ingetrokken.

De tekst van het reglement kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 2 november 2015 tot en met 25 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Berkel van de afdeling Griffie, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 040.