Sport- en beweegbeleid Reusel-De Mierden 2014-2018 Samen in beweging

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 25 februari 2014 heeft vastgesteld het sport en beweegbeleid Reusel-De Mierden 2014-2018 Samen in beweging.

De gemeente Reusel-De Mierden wil meer inwoners in beweging krijgen. In het beleidsplan is uitgewerkt hoe we hieraan willen werken. Hiervoor volgen we 3 verschillende sporen.
1. We stimuleren en faciliteren sport- en beweegactiviteiten. Hierbij zetten we vooral in op de risicogroepen die zijn benoemd.
2. We ondersteunen sportverenigingen omdat zij een belangrijke partner zijn bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid.
3. We werken aan een leefomgeving die uitnodigt tot sporten en bewegen.

Het sport- en beweegbeleid Reusel-De Mierden 2014-2018 Samen in beweging treedt in werking op 24 maart 2014 en werkt terug tot en met 24 maart 2014.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 24 maart 2014 tot en met 16 juni 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit van Dooren van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497  650 010.