Subsidieplafond 2017 voor de subsidieregeling aanjaagsubsidie

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 6 december 2016 het subsidieplafond van de subsidieregeling aanjaagsubsidie gemeente Reusel-De Mierden voor 2017 heeft vastgesteld op € 40.000,-.