Subsidieplafond voor de subsidieregeling muzikale en culturele vorming lesjaar 2016-2017 gemeente Reusel-De Mierden

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 6 december 2016 het subsidieplafond van de Subsidieregeling Muzikale en Culturele vorming heeft vastgesteld op €60.000,- voor lesjaar 2016-2017.