Subsidieregeling aanjaagsubsidie gemeente Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 15 juli 2016 heeft vastgesteld de Subsidieregeling aanjaagsubsidie gemeente Reusel-De Mierden 2017.

In deze subsidieregeling staat beschreven wanneer vernieuwende projecten in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van een aanjaagsubsidie.

De Subsidieregeling aanjaagsubsidie voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 treedt in werking op 16 juli 2016 .

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.