Subsidieregeling prestatiesubsidie voor professionele maatschappelijke organisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 12 juli 2016 heeft vastgesteld de Subsidieregeling prestatiesubsidie voor professionele organisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.

In deze subsidieregeling zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder professionele organisaties in aanmerking kunnen komen voor prestatiesubsidie in de gemeente Reusel-De Mierden.

De Subsidieregeling prestatiesubsidie voor professionele organisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 treedt in werking op 16 juli 2016 .

De tekst van de subsidieregeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.