Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 12 juli 2016 heeft vastgesteld de Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.

In deze subsidieregeling is vastgelegd onder welke voorwaarden vrijwilligersorganisaties in de gemeente Reusel-De Mierden jaarlijks op ondersteuning door middel van subsidie aanspraak kunnen maken.

De Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 treedt in werking op 16 juli 2016 .

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.