Uitvoeringsbeleid Kwaliteit VTH Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 21 februari 2017 heeft vastgesteld het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving treedt in werking op de dag na bekendmaking. Per gelijke datum worden  het Omgevingsbeleidsplan, onderdeel vergunningen en het Integraal toezicht- en handhavingsbeleidsplan 2012-2016 ingetrokken.

De teksten van het uitvoeringsbeleid kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling VTH de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 531300.