Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Reusel-De Mierden 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in de vergadering van 22 september 2015 heeft vastgesteld de Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015.

Tegelijkertijd is het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015 ter kennisname voorgelegd aan de raad.   

Het Uitvoeringsbesluit is een uitwerking van de Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015. Daarin zijn diensten aangewezen die belast zijn met de inzameling van afvalstoffen. Ook worden daarin nadere regels gesteld over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling worden aangeboden aan de aangewezen inzameldiensten.

Het Uitvoeringsbesluit is in werking getreden op 17 oktober 2015. Tegelijkertijd is het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Reusel-De Mierden 2010 ingetrokken.

De tekst van het uitvoeringsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het uitvoeringbesluit tot en met 1 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van Kroonenburg van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.