Uitvoeringsprogramma 2018

Dit item is verlopen op 22-12-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend zij dat het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 hebben vastgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma 2018 is opgenomen welke VTH-taken in welke omvang het komende jaar voor de gemeente worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling VTH de Kempen. Deze afdeling maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Het uitvoeringsprogramma is tevens het programma zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. De invulling van het programma is gebaseerd op de keuzes en prioriteiten die eerder door het college zijn vastgesteld in het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Volgens de wettelijk voorgeschreven wijze is dit programma aangeboden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.