Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden 2015-2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 4 augustus 2015 heeft vastgesteld het uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel-De Mierden 2015-2016.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft de uitwerking van het huisvestingsprogramma voor brede scholen De Klimop en De Leilinde in 2015 en 2016, welke is gebaseerd op het beleidskader in de kadernota strategisch huisvestingsplan brede scholen Reusel-De Mierden 2015.

Het uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel-De Mierden 2015-2016 treedt in werking op 17 oktober 2015 en werkt terug tot en met 5 augustus 2015.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 19 oktober 2015 tot en met 11 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.