Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 8 november 2016 heeft vastgesteld de Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016'.

De gemeente Reusel-De Mierden subsidieert sinds een aantal jaar niet meer de instellingen die muzikale en culturele vorming aanbieden, maar uitsluitend leerlingen, die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal toetsingscriteria.

De Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2016 treedt in werking op 12 november 2016 . Per gelijke datum wordt de Uitvoeringsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2015 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 085.