Uitvoeringsregel subsidieverstrekking POKONactiviteiten 14-18 jarigen gemeente Reusel-De Mierden

Dit item is verlopen op 01-01-2017.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 18 november 2014 heeft vastgesteld de Uitvoeringsregel subsidieverstrekking POKONactiviteiten 14-18 jarigen gemeente Reusel-De Mierden. 

Het betreft een subsidieregeling voor activiteiten voor en door 14-18 jarigen. 

De Uitvoeringsregel subsidieverstrekking POKONactiviteiten 14-18 jarigen gemeente Reusel-De Mierden treedt in werking op 5 december 2014 . Per gelijke datum wordt de Beleidsregel subsidieverstrekking POKONactiviteiten 14-16 jarigen gemeente Reusel-De Mierden 2011  ingetrokken. 

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de beleidsregel vanaf 5 december 2014 tot en met 27 februari 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dewi van Veldhuizen van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 627