Uitvoeringsrichtlijn Samenwerking Kempengemeenten regeling verlof- en werktijden Kempengemeenten 2016

De directie van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de Uitvoeringsrichtlijn samenwerking Kempengemeenten bij regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 is vastgesteld

De tekst van deze uitvoeringsrichtlijn kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.