Vaststellen van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 en het bijbehorende overgangsrecht

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR-UWO en het bijbehorende overgangsrecht is  vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.