Vaststelling aanwijzingsbesluit loco secretaris

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 7 april 2015 heeft vastgesteld het aanwijzingsbesluit van de locosecretarissen en benoemingsbesluiten van de MT leden.

  • Jeroen Sanders wordt met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als waarnemend secretaris.
  • Nannie Villevoye en Tiny Thijs worden met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als eerste respectievelijk tweede waarnemend loco secretaris.
  • Nannie Villevoye en Tiny Thijs worden met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als waarnemend MT lid tevens afdelingshoofd Ontwikkeling en Dienstverlening respectievelijk Bedrijfsvoering.

Dit besluit geldt voor de periode van 4 februari 2015 tot vooralsnog 4 februari 2017.

De tekst van het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het besluit vanaf 1mei tot en met 12 juni 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis en is deze te raadplegen op www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felicie van Beek van P&O de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650074.

Reusel, 13 april 2015.