Vaststelling aanwijzingsbesluit loco secretaris

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 7 april 2015 heeft vastgesteld het aanwijzingsbesluit van de locosecretarissen en benoemingsbesluiten van de MT leden.

Jeroen Sanders wordt met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als waarnemend secretaris.

Nannie Villevoye en Tiny Thijs worden met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als eerste respectievelijk tweede waarnemend loco secretaris.

Nannie Villevoye en Tiny Thijs worden met terugwerkende kracht tot 4 februari 2015 benoemd als waarnemend MT lid tevens afdelingshoofd Ontwikkeling en Dienstverlening respectievelijk Bedrijfsvoering.

Dit besluit geldt voor de periode van 4 februari 2015 tot vooralsnog 4 februari 2017.

De tekst van het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het besluit vanaf 1 mei tot en met 12 juni 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis en is deze te raadplegen op www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felicie van Beek van P&O de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650074.

Reusel, 13 april 2015.