Vaststelling belastingverordeningen 2015

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 16 december 2014 heeft vastgesteld de volgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015;
  • Legesverordening 2015 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening rioolheffing 2015;
  • Marktgeldverordening 2015;
  • Verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening forensenbelasting 2015;
  • Verordening toeristenbelasting 2015.

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum worden de volgende verordeningen ingetrokken: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014, Legesverordening 2014 en bijbehorende tarieventabel, Verordening rioolheffing 2014, Marktgeldverordening 2014, Verordening afvalstoffenheffing 2014 en bijbehorende tarieventabel, Verordening forensenbelasting 2014 en Verordening toeristenbelasting 2014.

De verordeningen liggen vanaf 22 december 2014 tot en met 15 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. De teksten van de verordeningen zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.reuseldemierden.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650618 en 650619.

Reusel, 19 december 2014.