Vaststelling belastingverordeningen 2016

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 15 december 2015 heeft vastgesteld de volgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016;
  • Legesverordening 2016 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening rioolheffing 2016;
  • Marktgeldverordening 2016;
  • Verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening forensenbelasting 2016;
  • Verordening toeristenbelasting 2016.

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2016. Per gelijke datum worden de volgende verordeningen ingetrokken: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015, Legesverordening 2015 en bijbehorende tarieventabel, Verordening rioolheffing 2015, Marktgeldverordening 2015, Verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijbehorende tarieventabel, Verordening forensenbelasting 2015 en Verordening toeristenbelasting 2015.

De verordeningen liggen vanaf 21 december 2015 tot en met 11 maart 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. De teksten van de verordeningen zijn ook digitaal beschikbaar onderaan deze pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, team beheer, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650618 en 650619.

Reusel, 18 december 2015