Vaststelling subsidieplafond 2018 voor de subsidieregeling aanjaagsubsidie gemeente Reusel-De Mierden

Dit item is verlopen op 22-12-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 19 december 2017 het subsidieplafond van de subsidieregeling aanjaagsubsidie gemeente Reusel-De Mierden voor 2018 heeft vastgesteld op € 40.000,-.