Vaststelling subsidieplafond voor de subsidieregeling Muzikale en Culturele vorming lesjaar 2017-2018 Gemeente Reusel-De Mierden

Dit item is verlopen op 22-12-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 19 december 2017 het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Muzikale en Culturele vorming Lesjaar 2017-2018 heeft vastgesteld  op € 43.000,-.