Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 22 september 2015 heeft vastgesteld de Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015.

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliënten van de ISD bij de uitvoering, evaluatie en/of beleidsvoorbereiding van taken die in het kader van de Participatiewet, aanverwante regelingen en de Wmo zijn opgedragen aan de ISD, en daarmee het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

De Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 treedt in werking op 1 oktober 2015. Per gelijke datum wordt de verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2007 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 12 oktober 2015 tot en met 4 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.