Verordening elektronische kennisgeving gemeente Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 26 mei 2015 heeft vastgesteld de Verordening elektronische kennisgeving Reusel-De Mierden.

De verordening maakt het mogelijk berichten van het gemeentebestuur op te nemen in het elektronisch gemeenteblad. De verordening treedt in werking op 11 juli 2015.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 13 juli 2015 tot en met 5 oktober 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.