Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Dit item is verlopen op 18-01-2020.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 18 oktober 2016 heeft vastgesteld de Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht.

Gemeenten en provincies moeten gaan voldoen aan kwaliteitscriteria voor de uitvoering van taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In deze verordening heeft de gemeenteraad de minimale eisen voor de uitvoering van deze taken vastgelegd.

De Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht treedt in werking op 3 december 2016.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.