Verordening leerlingenvervoer 2014

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 8 juli 2014 heeft vastgesteld de Verordening leerlingenvervoer 2014.

Deze verordening regelt de aanspraak op een vergoeding voor het vervoer van leerlingen naar basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De Verordening leerlingenvervoer 2014 treedt in werking op 1 augustus 2014 . Per gelijke datum wordt de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Reusel-De Mierden 2009 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 21 juli 2014 tot en met 13 oktober 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Soontiëns van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.