Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Reusel-De Mierden 2018

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 19 december 2017 heeft vastgesteld de verordening Maatschappelijke ondersteuning Reusel-De Mierden 2018.

De verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Er wordt bekeken wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente in aanvulling hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening waarmee een bijdrage wordt geleverd aan zijn mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer en zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Reusel-De Mierden 2018 treedt in werking op 1 januari 2018. Per gelijke datum wordt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Reusel-De Mierden 2015 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.