Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2018

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 19 december 2017 heeft vastgesteld de volgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018;
  •  Legesverordening 2018 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening rioolheffing 2018;
  • Marktgeldverordening 2018;
  • Verordening afvalstoffenheffing 2018 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening forensenbelasting 2018;
  • Verordening toeristenbelasting 2018.

    Deze verordeningen en tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2018. Per gelijke datum worden de volgende verordeningen en tarieventabellen ingetrokken: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017, Legesverordening 2017 en bijbehorende tarieventabel, Verordening rioolheffing 2017, Marktgeldverordening 2017, Verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijbehorende tarieventabel, Verordening forensenbelasting 2017 en Verordening toeristenbelasting 2017.

De teksten van de verordeningen en tarieventabellen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de J. Roest van de afdeling Bedrijfsvoering, cluster belastingen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650618.