Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 20 december 2016 heeft vastgesteld de volgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017;
  • Legesverordening 2017 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening rioolheffing 2017;
  • Marktgeldverordening 2017;
  • Verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijbehorende tarieventabel;
  • Verordening forensenbelasting 2017;
  • Verordening toeristenbelasting 2017.

    Deze verordeningen en tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2017. Per gelijke datum worden de volgende verordeningen ingetrokken: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016, Legesverordening 2016 en bijbehorende tarieventabel, Verordening rioolheffing 2016, Marktgeldverordening 2016, Verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijbehorende tarieventabel, Verordening forensenbelasting 2016 en Verordening toeristenbelasting 2016.

De teksten van de verordeningen en tarieventabellen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de J. Roest van de afdeling Bedrijfsvoering, cluster belastingen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650618.

Reusel, 23 december 2016.