Verordening op de raadscommissies gemeente Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 20 oktober 2015 heeft vastgesteld de Verordening op de raadscommissies gemeente Reusel-De Mierden 2015.

De verordening geeft regels voorraadscommissies in de gemeente Reusel-De Mierden.

De Verordening op de raadscommissies gemeente Reusel-De Mierden 2015 treedt in werking op 31 oktober 2015. Per gelijke datum wordt de Verordening op de raadscommissies gemeente Reusel-De Mierden 2010 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 2 november 2015 tot en met 25 januari 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Berkel van de afdeling Griffie, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 040.