Verordening Participatiewet 2015

 

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 16 december 2014 heeft vastgesteld de Verordening Participatiewet 2015. 

In de Verordening Participatiewet 2015 zijn nadere regels uitgewerkt over hoe de gemeente Reusel-De Mierden uitvoering gaat geven aan de Participatiewet (onderdeel WWB). Hieronder vallen de volgende onderwerpen: individuele inkomenstoeslag, verlagen van de uitkering, verrekening bestuurlijke boete bij recidive en bestrijding misbruik. 

De Verordening Participatiewet 2015 treedt in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum wordt de Verordening Langdurigheidstoeslag 2009, Verordening afstemming en handhaving WWB 2007, Verordening maatregelen en handhaving IOAW en IOAZ 2010 en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 ingetrokken. 

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 22 december 2014 tot en met 16 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.