Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 19 december 2017 heeft vastgesteld de “Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Reusel-De Mierden 2017”.

Deze verordening treedt in werking op 23 december 2017.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 650040.