Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Reusel-De Mierden 2015

Dit item is verlopen op 23-12-2017.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 23 juni 2015 heeft vastgesteld de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Reusel-De Mierden 2015.

De verordening regelt ter uitvoering van Gemeentewet en Rechtspositiebesluit de rechtspositie voor de wethouders en voor de raads- en commissieleden.

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Reusel-De Mierden 2015 treedt in werking op 1 augustus 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2015. Per gelijke datum wordt de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006, zoals sindsdien gewijzigd ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 27 juli 2015 tot en met 19 oktober 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Berkel van de afdeling Griffie, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 040.