Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Reusel-De Mierden 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 22 september 2015 heeft vastgesteld de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Reusel-De Mierden 2015.

In deze verordening is het toekennen van voorzieningen in de huisvesting van het basisonderwijs geregeld. Onder andere de procedure met betrekking tot een aanvraag voor een voorziening. De aanleiding voor de herziening van de verordening is de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbesturen. De wetswijziging betekent voor de gemeente dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. In relatie met de herziening is de verordening tekstueel herzien en waar mogelijk gedereguleerd en vereenvoudigd.

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Reusel-De Mierden 2015 treedt in werking op 23 januari 2016. Per gelijke datum wordt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 Reusel-De Mierden  ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 14 december 2015 tot en met 7 maart 2016 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.