Verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de regeling voor de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren is  vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.