Vervangingsregeling functionarissen

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 14 juni 2016 heeft vastgesteld de vervangingsregeling afdelingshoofden, teamcoƶrdinatoren en behandelend ambtenaren.

De vervangingsregeling treedt in werking op 1 juli 2016.  

De tekst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.