Wegenbeleidsplan 2018-2027

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 19 september 2017 heeft vastgesteld het Wegenbeleidsplan 2018-2027.

Het Wegenbeleidsplan 2018-2027 treedt in werking een dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Per gelijke datum wordt het Beleidsplan wegen: Ambitie voor de toekomst 2012-2021 ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Geevers van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 055.