Wegsleepverordening gemeente Reusel-De Mierden

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 20 december 2016 heeft vastgesteld de wegsleepverordening gemeente Reusel-De Mierden.

De wegsleepverordening gemeente Reusel-De Mierden treedt in werking op 1 februari 2017 .

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650