Wijziging CAR UWO 2015 arbeidsvoorwaardenakkoord

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de wijziging van de CAR/UWO voor de redactionele onvolkomenheden bij de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 is vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.