Wijziging CAR UWO 2015 FLO

 Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat wijziging van de CAR/UWO voor de leeftijdsafhankelijke factor in het kader van het FLO-overgangsrecht is vastgesteld.

 De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.