Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kempisch bedrijvenpark

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Reusel-De Mierden maken bekend dat het op 16 december 2015 hebben besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Kempisch bedrijvenpark. Het college heeft voor de wijziging op 15 december 2015 toestemming verkregen van de gemeenteraad.

De gemeenschappelijke regeling treedt op 1 januari 2016 in werking.

De tekst van gemeenschappelijke regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt deze tekst vanaf 21 december 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Tulner (projectdirecteur Kempisch Bedrijvenpark), bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.