Wijziging i.v.m. toepassing hoofdstuk 3 CAR-UWO op brandweerpersoneel;

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de wijziging in verband met de toepassing van hoofdstuk 3 CAR-UWO op brandweerpersoneel is  vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.