Wijzigingen Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten maakt bekend dat de regeling voor wijziging Wet flexibel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is vastgesteld.

De tekst van deze regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.