Wmo beleidsregels 2015

Dit item is verlopen op 30-01-2016.

 

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 17 december 2014 de Wmo Beleidsregels 2015 heeft vastgesteld. 

Met de beleidsregels Wmo 2015 zijn nadere regels uitgewerkt over hoe de gemeente Reusel-De Mierden uitvoering gaat geven aan de Wmo 2015. De beleidsregels hebben tot doel om  een uitvoeringskader te bieden aan de Wmo-consulenten voor het proces van melding, aanvraag en beslissing op een (maatwerk)voorziening binnen de Wmo met als doel om burgers zelfredzaam te laten zijn en te laten participeren in de samenleving. 

De Wmo Beleidsregels 2015 treden in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum worden de Wmo beleidsregels 2012 ingetrokken. 

De tekst van de beleidsregels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de beleidsregels vanaf 22 december 2014 tot en met 16 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.