Wmo beleidsregels 2016

Dit item is verlopen op 11-02-2017.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de Wmo Beleidsregels 2016 zijn vastgesteld.

Deze beleidsregels regelen:

- De procedure voor een aanvraag voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijk

  Ondersteuning;

- De voorwaarden aan maatwerkvoorzieningen;

- De afwegingen bij het al dan niet toekennen van een maatwerkvoorziening en regels voor persoonsgebonden budgetten.

De Wmo Beleidsregels 2016 treedt in werking op 30 januari 2016 en werken terug tot en met 1 januari 2016. Per gelijke datum worden de Wmo beleidsregels 2015 ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.