Wmo verordening 2015

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 16 december 2014 heeft vastgesteld de Wmo Verordening 2015. 

De Wmo Verordening 2015 biedt een juridisch kader aan de Wmo-consulenten voor het proces van melding, aanvraag en beslissing op een (maatwerk)voorziening binnen de Wmo 2015 met als doel om burgers zelfredzaam te laten zijn en te laten participeren in de samenleving. 

De Wmo Verordening 2015 treedt in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum wordt de Wmo verordening 2012 ingetrokken. 

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 22 december 2014 tot en met 16 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.