Woonvisie 2018-2023

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 19 december 2017 de Woonvisie 2018-2023 heeft vastgesteld.

De woonvisie biedt de gemeente een sturingskader om de komende jaren regie te voeren bij verschillende woningmarktvraagstukken.  In de woonvisie zijn vijf opgaven benoemd;

  1. prioriteiten stellen voor nieuwbouw;
  2. voldoende betaalbare huur;
  3. investeren in de bestaande voorraad;
  4. wonen en zorg;
  5. passende huisvesting voor arbeidsmigranten.

De Woonvisie 2018-2023 treedt in werking op 28 december 2017. Per gelijke datum wordt de Woonvisie 2013-2018 " Maatwerk in wonen"  ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Julicher van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 059.