Iets melden bij de gemeente

Calamiteiten buiten kantooruren of in het weekend

Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen met het calamiteitennummer 06-53333972. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gat in de weg, een ontbrekende of losliggende putdeksel of een omgewaaide boom die gevaar oplevert.

Tijdens kantooruren of voor meldingen die geen acute actie vragen, kunt u kiezen uit onderstaande opties.