Iets melden bij de gemeente

Calamiteiten of acuut gevaar

Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen naar het calamiteitennummer 06 – 53 33 39 72. We spreken van een calamiteit als het probleem onmiddellijk opgelost moet worden. Denk daarbij aan een gat in de weg, een ontbrekende putdeksel of een omgewaaide boom die gevaar oplevert.

Treft u een situatie aan die een gevaar opelvert voor de volksgezondheid, zoals drugsafval of illegale lozingen, meld dit dan direct aan de politie via 112. Lees hier meer over afvaldumping.Tijdens kantooruren of voor meldingen die geen acute actie vragen, kunt u kiezen uit onderstaande opties.
 

Melding openbare ruimte

Bijvoorbeeld een losse stoeptegels, gaten in de weg of defecte straatverlichting. Klik hier voor meer voorbeelden en informatie.

Milieuklachten

Bijvoorbeeld klachten op het gebied van geur en/of geluid, bodem, lucht- of waterverontreiniging of trillingen of stof van bedrijven.