Iets melden bij de gemeente

Calamiteiten buiten kantooruren of in het weekend

Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen het calamiteitennummer 06 – 53 33 39 72. We spreken van een calamiteit als het probleem onmiddellijk opgelost moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gat in de weg, een ontbrekende putdeksel of een omgewaaide boom die gevaar oplevert

Tijdens kantooruren of voor meldingen die geen acute actie vragen, kunt u kiezen uit onderstaande opties.